X
Kva skulle vi gjort utan Kvitter? Sendt brevduer?
#nymotens
X
Vert dette for drygt tru?: "med mange slike store Dygder at tidt me tru dei Gudar var"
#skrivesperre
X
Om eg held for det eine auget, ser eg likevel to fjordar!
#tvisyn

 

 

 

Share