X
Vert dette for drygt tru?: "med mange slike store Dygder at tidt me tru dei Gudar var"
#skrivesperre
X
Om eg held for det eine auget, ser eg likevel to fjordar!
#tvisyn
X
ÅMG her var det skikkeleg fin utsikt. Kjenner det kjem ein song sigande!
#fagrefjord

 

 

 

FacebookTwitterDel