X
ÅMG her var det skikkeleg fin utsikt. Kjenner det kjem ein song sigande!
#fagrefjord
X
Kva skulle vi gjort utan Kvitter? Sendt brevduer?
#nymotens
X
Om eg held for det eine auget, ser eg likevel to fjordar!
#tvisyn

 

 

 

Share